İç Dizayn
İç Dizayn
İç mekan tasarımı, sadece dekorasyon terimi içerisindeki faaliyetleri ele alır. İç mekan tasarımı mimarlar tarafından mobilya ve donatı tasarımı ile sınırlı bir disiplin olarak algılanır. Bu nedenle, kullanıcının ihtiyaçları ile doğrudan ilgili bir alanı olmasına rağmen daha az önemsenir.